Tegnspråk

Tegnspråk er visuelle-gestuelle språk som oppfattes gjennom synet og uttrykkes med hender, ansikt og kroppsholdning.

Tegnspråkopplæring for søsken

Fra høsten 2017 tilbyr vi tegnspråkopplæring til søsken i hele landet. 

Les mer om tilbudet

Lærte alle barna tegnspråk

I Bø barnehage på Radøy lærer alle barna teiknspråk sjølv om dei høyrer normalt. Slik inkluderer dei den eine jenta med nedsett høyrsel.

Les artikkelen

Samarbeid for å styrke tegnspråkopplæringen

Statped og Språkrådet inngikk i 2015 avtale om å styrke tegnspråklige arenaer og bidra til å realisere de språkpolitiske målene for tegnspråk.

Les om avtalen