Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet kan være medfødt eller ervervet. Statped og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde samarbeider om å tilby veiledning, rådgivning, utredning og kurs.

Les mer

 

Tilrettelegging av skolehverdagen

Lese-TV og lupe som forstørrer teksten i læreboka, skjerm som viser skriften på tavla og PC som hun skriver på selv. Lyd og ulyd rett i øret. Skolehverdagen skal legges til rette ut fra hennes nedsatte syn og hørsel. Anna vil ha med seg alt.

Les om tilrettelegging i klasserommet i StatpedMagasinet.

Fra kroppslige uttrykk til taktil ytring

Hvordan er det mulig å kommunisere med mennesker som er født døvblinde? Hvordan uttrykker de seg? Er det gjennom berøring? 

Noen kan utvikle visuell tegnspråklig eller talespråklig kommunikasjon gjennom syns- og/eller hørselsrester med riktig støtte. Andre anvender taktil kommunikasjon.

Les reportasjen i StatpedMagasinet

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.