Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

ASK omfatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale, å uttrykke seg. Tilrettelegging av ASK innebærer å ta hensyns til syns- og hørselsvansker, motoriske ferdigheter, kognitiv kapasitet, interesser og personlighet, slik at mulighetene for kommunikasjon blir så bra som mulig.

Kommunikasjonsformer

Kommunikasjonsformene i ASK er mange, og kommunikasjon kan involvere flere former på en gang:

 • gester (taktile og visuelle)
 • tegnspråk (taktilt og visuelt)
 • norsk med tegnstøtte
 • haptiske signaler
 • gjenstander
 • tegninger
 • fotografier
 • grafiske symboler
 • ordbilder
 • digitale kommunikasjonshjelpemidler som eksempelvis Sarepta.

Sarepta

Sarepta er et multimediabasert ordbehandlings- og kommunikasjonsprogram, og er et skallprogram der lærerne må lage individuelt tilpasset undervisningsmateriell som legges inn i programmet.

Programmet har to nivåer:

 • Ett nivå der læreren lager strukturen og menyene, lager innstillinger, bilde-, video-, og lydbank samt billedbøker. Her aktiveres også talesyntese og bryterpanel.
 • Ett nivå der elevene selv bruker brytere for å velge hva de vil se og høre på.

Programmet kan kobles til punktskrift/leselist og knyttes til internett, og har mange muligheter for utvidelse slik at det er enkelt å lage innhold som er tilpasset elevens forutsetninger og utvikling.

Les mer om Sarepta.

Les mer om alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK).