Hjelpemidler i skolen

Personer med kombinert sansetap kan ha nytte av hjelpemidler for å avhjelpe eller kompensere for sansetapene. 

Syns- og hørselshjelpemidler, leker, utstyr og IKT programvare kan stimulere og hjelpe den enkelte til å fungere bedre i hverdagen og kommunisere og dele opplevelser og erfaringer.

Søknad om hjelpemidler sendes NAV hjelpemiddelsentral.

Et godt lyttemiljø ivaretas ved universell utforming av barnehage og skolebygning.

Hørselshjelpemidler kan være:

 • høreapparat
 • cochlear Implantat (CI)
 • lydutjevningsanlegg med nærfeltshøyttaler og lærer – og elevmikrofoner
 • fast eller bærbar teleslynge
 • FM lytteutstyr
 • IR lytteutstyr
 • bildetelefon
 • teksttelefon
 • halsslynge til mobiltelefon
 • samtaleforsterker
 • varslingsutstyr for dørklokke, telefon og røykvarsler
 • lyttehjelpemidler til TV
 • streamer (bærbart apparat som muliggjør kobling til TV og mobiltelefon)

Plassering i klasserommet er viktig for en elev med hørselshemming.

Les om tilrettelegging for hørselshemmede