Sammensatte lærevansker

Når flere vansker opptrer i kombinasjon og hindrer læring og utvikling, snakker vi om sammensatte lærevansker. I pedagogisk arbeid kan det være nødvendig med mye tilrettelegging av opplæring og læringsmiljø.

Tema: Mobbing

Vil du vite mer om mobbing? StatpedMagasinet tar opp temaet og gir informasjon om forebygging og tiltak i skolen.

Les StatpedMagasinet

Utfordringer med språk og tale

Barn med sammensatte lærevansker kan også ha utfordringer med språk og tale.

Gå til sidene om Språk og tale

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.