AD/HD

Barn og elever med AD/HD kan oppleve å ha utfordringer i barnehage -og skolehverdagen, og det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt.

Alle barn og elever er ulike, og det er viktig å bli god kjent med hver enkelt for å kunne gi en god tilrettelegging.

Les mer om AD/HD

Språkvansker eller AD/HD?

Det er ikke uvanlig at barn med store språkvanskar utvikler AD/HD-lignende symptom som følge av vanskene med å tilegne seg språk.

Hva er felles kjennetegn?

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Smart med smartklokke

En ny digital smartklokke gjør at Martin får bedre oversikt og struktur i skolehverdagen. Allmenn tilgjengelig teknologi er nå blitt et viktig og smart hjelpemiddel for den teknologiinteresserte gutten.

Les mer i Statpedmagasinet