Autismespekterforstyrrelser

Autismespekterforstyrrelser (ASF) kan gi utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt.

På grunn av store variasjoner i funksjonsnivå blant de som har ASF, er det viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset, «skreddersydd», for hver enkelt.

Få oversikt med Mine sirkler

Mine sirkler er et sosialt atferdskart. Appen er et system som skal gi struktur og oversikt slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre for personer med autismespekterforstyrrelser.

Les med om Mine Sirkler

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Les mer om autismespekterforstyrrelser og teknologi