Autismespekterforstyrrelser og inkludering

Inkludering handler om å høre til, og føle seg som en del av felleskapet. En forutsetning for dette er kommunikasjon.

Statped har laget flere filmer som viser hvordan tegn fungerer som støtte og redskap for Eskil og klassen hans når de skal uttrykke seg og forstå, og tegn-til-tale som kommunikasjonsform både hjemme, på skolen og i fritida.