Matematikkvansker

Tilrettelegging for utvikling og læring når barn, unge og voksne har lærevansker med bakgrunn i og knyttet til matematikk og i kombinasjon med andre vansker. 

Matematikkompasset

Matematikkompasset gir muligheter for en bred forståelse av en vanskelig matematikksituasjon.

Pedagogisk bruk av verktøyapper i matematikk

Her kan du lese om hvordan du kan bruke disse verktøyappene i arbeid med matematikk: Inspiration Maps, Book Creator, iMovie, Puppet Pals, IntoWords, QR Code Reader og Explain Everything.

Les om tips og ideer

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.