Multifunksjonshemming

Mennesker med multifunksjonshemming har behov for oppfølging og støtte i alle livets gjøremål.

Barnehagen og skolen har som oppgave å skape et innhold i hverdagen som er tilpasset den enkeltes helsemessige situasjon og forutsetninger for læring. 

 

Les mer om multifunksjonshemming

Verktøy for å forstå smerte

Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene brukes over hele verden og er oversatt til norsk.

Les mer om Pediatrisk smerteprofil

Vi sprenger grenser

Statped har gjennomført en rekke piloter i barnehage, skole og foreldreopplæring gjennom "Vi sprenger grenser". Resultatene har vi samlet i erfaringsfilmer og beskrivelser som kan være nyttig for deg som jobber med læring og utvikling hos barn med store, sammensatte lærevansker og utviklingshemming.

Se resultatene fra Vi sprenger grenser

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.