Multifunksjonshemming og inkludering

Kommunikasjon er grunnleggende i all menneskelig aktivitet. Å forstå og bli forstått er avgjørende i alle forhold for hver av oss. Det er det også for barn, ungdom og voksne med multifunksjonshemming.

Brytere - hjelpemiddel for mestring, påvirkning og deltagelse

Idéheftet argumenterer for at brytere kan være en døråpner når det gjelder å gi personer med multifunksjonshemming aktiv medvirkning.


Kroppen

Barn, ungdom og voksne med multifunksjonshemming er avhengig av hjelp i alle hverdagens sammenhenger. Funksjonsnedsettelsene hemmer i alvorlig grad mulighetene deres til bevegelse. De har ofte liten kontroll over noen del av kroppen, og må ha hjelp for å sitte stabilt eller å forflytte seg. De har ofte også problemer med å få orden på syns- og hørselsinntrykk.

Måltidet - viktig for inkludering

Måltidet er en anledning til læring og en av de viktigste inkluderingsarenaene for barn med multifunksjonshemming.

Utviklende og glade dager

Alle menneskene i boka "Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming", har rett til spesialundervisning. Artiklene forteller om erfaringene med å sette dette ut i livet.

Bestill boka