Multifunksjonshemming og tilrettelegging

Mennesker med multifunksjonshemming har behov for oppfølging og støtte i alle livets gjøremål.

Barnehagen og skolen har som oppgave å skape et innhold i hverdagen som er tilpasset den enkeltes helsemessige situasjon og forutsetninger for læring. 

Barn, unge og voksne med multifunksjonshemming har i langt mindre grad enn andre muligheter til å involveres i aktiviteter og situasjoner på meningsfulle måter. Hvordan kan læringsmiljøet tilrettelegges?

Viktig å vektlegge i barnehage og skole

  • Sikre at det foreligger oppdatert kunnskap om helsemessige forhold som påvirker læring og livskvalitet: synsfunksjon, hørselsfunksjon, epilepsi, ernæringssituasjon o.a.
  • Legge til rette for meningsfullt samvær og meningsfull samhandling med jevnaldrende.
  • Et språkmiljø og en pedagogisk innsats som styrker den enkeltes muligheter for å forstå og bli forstått.   
  • En pedagogisk tilnærming som vektlegger livsutfoldelse og økt deltagelse i dagligdagse aktiviteter.   
  • Teamarbeid og foreldresamarbeid.

Statpeds rolle

Statpeds skal gjennom sine tjenester bidra til at foreldre, PPT, barnehager og skoler får hjelp i det pedagogiske arbeidet.   

Hvordan kan skolen tilrettelegge for alle?

Tilpasset og likeverdig opplæring for alle elever er en utfordring. Den enkelte skole skal aktivt legge forholdene til rette for å skape en helhetlig og meningsfull skoledag for elevene - uansett svakheter og styrker.

Last ned heftet

Gir forståelse av årsak og virkning

Cause and Effect Sensory Light Box er en app som passer for alle som er på et tidlig utviklingstrinn og har behov for å opparbeide en forståelse av forholdet mellom årsak og virkning.

Les mer om appen