Om sammensatte lærevansker

Elever med sammensatte lærevansker trenger ofte omfattende tilrettelegging av lek- og samhandlingssituasjoner, undervisning og læringsmiljø for å får god tilpasset opplæring.

Arbeid med elever med sammensatte lærevansker kan by på stor kompleksitet.

Statped har spisskompetanse og bistår kommuner (PPT) og fylkeskommuner innenfor et bredt spekter av lærevansker: