Tourettes syndrom

Tourettes syndrom diagnostiseres på grunn av tics, men det er gjerne andre forhold som skaper de største problemene i hjem og skole. Gode relasjoner til nære voksne er en viktig beskyttelsesfaktor.

Elever med Tourette syndrom har i utgangspunktet potensial til å kunne fullføre ordinær utdanning, og ha et godt sosialt liv. Det er varierende behov for tilrettelegging, ofte avhengig av følgetilstander.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Les mer om Tourettes og teknologi

Hvordan kartlegge "triggere"?

Kartlegging av «Triggere» - Tvang, tics, raseri, sinne er en veileder for lærere som skal tilrettelegge for elver med Tourettes syndrom.

Last ned veilederen