Dysleksi og inkludering

Elever med lese- og skrivevansker skal inkluderes faglig og sosialt på skolen på lik linje med andre elever.

Elever med lese- og skrivevansker blir i varierende grad tatt ut av klassen for å få undervisning alene eller i grupper. Opplæringsloven er likevel tydelig på at alle elever skal ha så stor del av undervisninga som mulig innenfor klassefellesskapet. De fleste barn har en sterk følelse av å høre til i klassen sin og ønsker å ta mest mulig del i det som skjer der. Hensynet til dette skal veie tungt, selv om det i noen tilfelle er nødvendig at elevene tar del i aktiviteter på utsiden av klassen.

Faglig inkludering

Dette er viktig for faglig inkludering av elever med dysleksi:
  • En lærer som kommuniserer klart og tydelig, både muntlig og skriftlig.
  • Varierte og fleksible prøveformer.
  • Utstrakt bruk av PC framfor penn og papir.
  • Bruk av teknologi som sikrer lik tilgang til kunnskap.

Sosial inkludering

Dette er viktig for sosial inkludering av elever med dysleksi:
  • Læreren må sørge for at den ordinære undervisninga ikke ekskluderer elever som strever med å lese og skrive.
  • Elever som har behov for ekstra hjelp, får denne støtta inne i klassen så langt det er mulig.
  • Når elever blir tatt ut av klassen, bør det skje i grupper med andre elever og innenfor en avgrensa periode. Eksempelvis ved intensive lesekurs.