Stemmevanskar

Stemmevanskar er problem med å lage stemmelyd og å bruke stemma til å snakke. Vanskane kan arte seg på ulike måtar. Ein stemmevanske kan hemme kommunikasjon med andre. Oppsøk hjelp viss stemmevanskane varer over tid.

Les meir om stemmevanskar