Taleflytvanskar – stamming og løpsk tale

Taleflytvanskar er eit felles namn for stamming og løpsk tale. Stamming og løpsk tale høyrest ulikt ut, men kan vere vanskeleg å skilje.

Typiske kjenneteikn ved å stamme er å repetere, forlenge og blokkere lydar og småord. Løpsk tale er kjenneteikna av hurtig og utydeleg tale. 

Les meir om taleflytvanskar

Når barnet stammer

Hva er stamming?

En informasjonsfilm om førskolebarn med stamming. 

De fleste av oss har en forståelse av hva stamming er, men med små barn kan det være vanskelig å skille mellom stamming og naturlig tale med lite flyt. I denne filmen møter vi barn, foreldre og fagpersoner som tar opp hva stamming er og når det er grunn til bekymring.

Hva kan barnehagen gjøre?

En informasjonsfilm om førskolebarn med stamming. 

Sammen med foreldre utgjør barnehagepersonalet en viktig del av den logopediske oppfølgingen for barn som stammer. Gode tiltak i barnehagen kan være med å hindre at stamming utvikler seg i negativ retning. I denne filmen gir barnehagelærere og fagpersoner råd om hva barnehagen kan gjøre når en får et barn som stammer.

Hva kan foreldrene gjøre?

En informasjonsfilm om førskolebarn med stamming.

Mange foreldre er usikre på hva de skal gjør når et barn begynner å stamme. I denne filmen møter vi foreldre og fagpersoner som gir råd om hva man kan gjøre når en får et barn som stammer.

Hva kan logopeden gjøre?

En informasjonsfilm om førskolebarn med stamming.

Logopeden har kompetanse på stamming og vet hvilke tiltak som bør iverksettes for barn med stamming. Det er logopeden som er ansvarlig for den indirekte og direkte oppfølgingen. I den fjerde filmen møter vi fagpersoner som gir råd om hva logopeden kan gjøre når et barn begynner å stamme.

Brosjyre om løpsk tale

Målet med brosjyren er å gjøre løpsk tale mer kjent, både i den allmenne befolkning og blant lærere, leger og psykologer. Når informasjon om løpsk tale blir lettere tilgjengelig, er det større sjanse for at vansken blir tidligere oppdaget og at det kan settes inn tiltak på et tidligere tidspunkt.

Arbeidet med å lage en ny brosjyre om løpsk tale har blitt gjennomført med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og Norsk Interesseforening for stamme (NIFS).

Dette har vært et samarbeidsprosjekt hvor Helene Kvenseth, Ragnhild Heitmann og Hilda Sønsterud har vært medvirkende. Layout har Lovborn Design stått bak, og illustratør Anette Nøsterberget har bidratt med sin kreative, «løpske» penn.
Vi håper at logopeder kan distribuere brosjyren videre til sine brukere og samarbeidspartnere

Last ned brosjyren her (pdf)

Jeg stammer og jobber med saken

– Et virkelig problem ble stammingen da jeg var på jobbintervju i fjor, sier Lasse Trygg-Andersen. Han er 
25 år og har stammet siden han var fire. Etter bistand fra Statped og Inger Elisabeth Lind, logoped i Gjøvik kommune, er han nå bedre rustet i jobbsøkingen. En jobb innen datateknikk er målet.

Les mer om Lasse og samarbeid mellom Statped og Gjøvik kommune i Statpedmagasinet

Hva er stamming? – sett i relasjon til tidlig stammeforløp

Når vi skal informere de som er berørt om stamming, og spesielt når det dreier seg om barn og deres foreldre, er det viktig at den informasjonen vi gir, er så oppdatert og hensiktsmessig som mulig. I denne artikkelen vil vi fokusere på noen temaer som vi mener har stor betydning i opplysningsarbeidet knyttet til stamming, både for logopeder, for dem som stammer selv, og for deres nærpersoner og pårørende. Spesielt foreldre til barn med stamming har behov for å få riktigog god informasjon. 

Les hele artikkelen her