Videoforelesninger

Teknologierfaringer og metodikk som kan være relevant i arbeid med barn og unge med ulike opplæringsbehov.

Av-Appifisering av spesialundervisningen – om å velge riktig

Mitt teknologiske hverdagsliv