Forskning og utvikling (FoU)

Statped er bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet. Vi arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning.

Helene Fulland har disputert

Helene Fulland har forsvart sin doktoravhandling "Language minority chidren's perspectives on being bilingual - On ´bilanguagerer's and their sensitivity towards complexity." 

Om disputasen (uio.no)

Tett oppfølging hindrar fråfall

Korleis få elevar med særskilde opplæringsbehov gjennom vidaregåande skule og inn i arbeidsliv? For «Lars» vart løysinga mindre teori, meir praksis og ein lærar som følgde han tett på praksisplassen.

Forskning.no

Jakta på ein sjeldan sjukdom

Pasientar som var i slekt, mista syn, høyrsel og rørsle i beina. Då starta nevrolog Laurence Bindoff jakta på ein diagnose. Leitinga resulterte i funnet av den sjeldne sjukdommen PHARC.

Forskning.no

Lett premature har auka risiko for språkvanskar

Det er ikkje berre ekstremt premature barn som har auka risiko for språkvanskar. Også lett premature barn kan streve meir med språket enn barn fødd til termin.

Forskning.no