Forskningsprosjekter og publikasjoner

Forskning er virksomhet av original karakter for å skaffe til veie ny kunnskap.

Forskningen er primært rettet mot bestemte praktiske formål eller anvendelser med betydning for Statpeds fagområder og tjenesteutøvelse.

Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført av Agenda Kaupang på oppdrag fra Statped.

Les mer

Gjennomgang av fagområdet hørsel i Statped

Agenda Kaupang har gjennomgått Statpeds oppdrag, tjenester, ressursdisponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråk. 

Les mer