Forskningsprosjekter og publikasjoner

Forskningsprosjekter i Statped er virksomhet med original karakter for å få ny kunnskap med praktisk formål eller anvendelse.

Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført av Agenda Kaupang på oppdrag fra Statped.

Les mer