Prosjekter – forskning og utvikling (FoU)

Lærte alle barna tegnspråk

Tre skular og ein barnehage på Vestlandet har det siste halvanna året testa ut å lære teiknspråk til alle barn og tilsette. Slik inkluderer dei barn med nedsett høyrsel. Prosjektet er radikalt, seier NTNU-professor.

Forskning.no