Digital didaktikk og inkludering

Statped utvikler i 2019 en e-læringsstudie i digital didaktikk. Målet er å gi kunnskap om inkluderende bruk av digitale læringsressurser.

Målgruppen er laget rundt barnet:

  • lærere
  • spesialpedagoger
  • rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste
  • skoleledelse på 1.–10. trinn

Studien

  • er et skolebasert kompetanseutviklingsprogram der alle får samme kompetanseheving.
  • fokuserer på utprøving, samarbeidslæring og refleksjon i grupper

Har du spørsmål, ta kontakt med Fredrik Lillestølen Ekren, prosjektleder og seniorrådgiver i Statped.

Bakgrunn

I norsk skole er det er ca. 200 000 iPader og 60 000 Chromebook-er. Statped får stadig flere henvendelser om hvordan digitale verktøy kan inkludere alle elever i opplæringen. 

Høsten 2018 fikk Statped et prosjektoppdrag fra Utdanningsdirektoratet om å øke kunnskapen i skolen om digital didaktikk.