Tilpasset opplæring og spesialundervisning | www.statped.no

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Fakta og tilgjengelighet

Omslagsbilde til heftet

Kategori: Bøker/hefter, Bokmål

Språk: Norsk

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen

Utgiver: Pedlex 2016

I heftet finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn, og om saksgangen.

Innhold:
Del 1 En inkluderende skole
Del 2 Tilpasset opplæring for alle
Del 3 Veileder for spesialundervisning
Del 4 Utdrag fra lovverket

Målgruppe: Lærere i grunnskole og videregående opplæring, studenter i lærerutdanningen, på masterutdanninger i pedagogikk og spesialpedagogikk, ansatte i PPT og Statped, skoleledere og skoleeiere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!