Digital didaktikk og inkludering

Statped opplever et økende antall henvendelser om inkluderende bruk av teknologiske løsninger. Nå svarer vi på etterspørselen med en ny systemtjeneste som kan betegnes som et skoleutviklingsprosjekt for laget rundt eleven. 

Teknologi gir nye muligheter til å dele, lære, samhandle og kommunisere. For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om de teknologiske mulighetene som finnes og hvordan de best kan brukes. Slik kunnskap vil Statped gi gjennom en ny systemtjeneste.

Gjennom e-læring, fagdager og veiledning vil vi gi hele laget rundt elevene økt kunnskap om inkluderende bruk av digitale læringsressurser.

Målet med tjenesten er å:

  • styrke profesjonsfellesskap og delingskultur
  • styrke samarbeid mellom PP-tjeneste og skole
  • øke inkluderingen i klasserom
  • styrke laget rundt eleven

Hvem er målgruppen for tjenesten?

Spesialpedagoger, PP-tjenesten, lærere, skoleledere og skoleeiere.

Hva inneholder tjenesten?

E-læring, veiledning og fagdager. Tjenesten er modulbasert. Enkeltmoduler kan tas uten full oppfølging fra Statped. Innholdet er knyttet opp mot fagfornyelsen.

Følgende moduler er en del av tjenesten:

  • inkluderende digital didaktikk
  • sosial kompetanse og teknologi
  • lesing og skriving og teknologi
  • regning og teknologi
  • innovativ bruk av teknologi 

Når lanseres tjenesten?

14 skoler og tre barnehager prøver ut tjenesten skoleåret 2019/2020. Det er mulig å søke tilgang til tjenesten for flere skoler.

Hvordan søker jeg om tjenesten?

Du finner søknadsskjema her (lenke).

Hvem har utviklet tjenesten?

Statped står for utviklingen av tjenesten. Universitet i Agder og Marnardal kommune har vært referansegrupper i utviklingsarbeidet. 

Statped har gjennom sitt tverrfaglige miljø skaffet seg spisskompetanse på teknologiområdet og fagkompetanse på barn med særlige opplæringsbehov. Statpeds inkluderingsperspektiv utvider mulighetene for å nå elever med særskilte opplæringsbehov, elever som strever i enkelte fag og elever som presterer på et høyt nivå

Mer informasjon?

Har du spørsmål, ta kontakt med Fredrik Lillestølen Ekren, prosjektleder og seniorrådgiver i Statped.

Bakgrunn

I norsk skole er det er ca. 200 000 iPader og 60 000 Chromebook-er. Statped får stadig flere henvendelser om hvordan digitale verktøy kan inkludere alle elever i opplæringen. 

Høsten 2018 fikk Statped et prosjektoppdrag fra Utdanningsdirektoratet om å øke kunnskapen i skolen om digital didaktikk. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!