Flere språk – flere muligheter | www.statped.no

Flere språk – flere muligheter

Flere språk – flere muligheter : flerspråklighet, tilpasset opplæring og spesialpedagogisk metodikk handler om pedagogisk og spesialpedagogisk arbeid med flerspråklige barn som har utviklingshemning og/eller spesifikke språkvansker. Bok av Espen Egeberg. 

Fakta og tilgjengelighet

Bokomslaget, to snakkebobler og en tankeboble

Kategori: Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, Utviklingshemming, Bøker/hefter, Bokmål, Tidlig innsats

Språk: Bokmål

Forfatter: Espen Egeberg

Utgiver: Cappelen Damm

Boka gir en oversikt over internasjonal forskning og praksis innen flerspråklig pedagogikk og spesialpedagogikk. Boka er tematisk bygget opp rundt en arbeidsmodell spesielt utviklet med tanke på muligheter for deltakelse i mest mulig ordinær opplæring. Modellen har fokus på forarbeid, ord- og begrepslæring, flerspråklig læring og ulike tilrettelegginger som gir støtte for forståelse.

Flere språk - flere muligheter henvender seg til lærere, førskolelærere og andre som arbeider med flerspråklige barn og unge med behov for tilpasset opplæring eller spesialpedagogisk tilrettelegging i skole eller barnehage.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!