Nedsatt hørsel og overganger

Overgangene fra barnehage til skole og mellom grunnskole og videregående opplæring er sårbare prosesser. Tiltak rundt barn og unge med nedsatt hørsel krever langsiktig planlegging.

Det er nødvendig med langsiktig planlegging for å sikre nødvending tilrettelegging av opplæringen. Nødvendig tilrettelegging omfatter blant annet

Felles for tiltakene er at de ofte krever langsiktig planlegging.

Forberedelse til skolestart kan med fordel starte to år i forveien. Kompetent personale skal på plass og rom skal gi gode lytteforhold. Les mer om forberedelse til skolestart

Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet.

Videregående skole er kjennetegnet ved detaljerte opplæringsmoduler, mange involverte lærere, opplæring i mange rom og høyere grad av ansvar for egen læring. Tildeling av skoleplass rett før skolestart gjør ikke forberedelsene lettere. Ingen elever har tid å miste. Ungdom med nedsatt hørsel på læringsarenaer uten tilrettelegging kan miste mye.

Les mer om overgang fra grunnskole til videregående skole (udir.no).

Statped kan i samråd med lokalt PPT bistå barnehage- og skoleeier i langsiktig planarbeid rundt barn med nedsatt hørsel med særlig vekt på overgangene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!