Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved eksamen | www.statped.no

Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved eksamen

En hørselshemmet elev kan ha behov for tilrettelegging til eksamen. Eleven bør få anledning til å venne seg til rutinene ved eksamen og sensorer må få den nødvendige informasjon og begrunnelse for tiltakene.

Bruk av hjelpemiddel og særskilt tilrettelegging av eksamen for elever og privatister er regulert i forskrift til opplæringslova § 3-31 og § 3-32. For lærlinger og lærekandidater gjelder forskrift til opplæringslova § 3-64.

Hørselshemmede elever kan ha vansker med tale- og skriftspråklige ferdigheter. Derfor kan det være et behov for å få tilrettelagt eksamen. Eleven bør få anledning til å venne seg til tilretteleggingstiltakene. De bør derfor brukes ved prøver i løpet av skoleåret.

Noen tilretteleggingstiltak skal føres på vitnemålet. Det er derfor viktig at elevene får informasjon om dette i forkant, slik at de kan ta et reelt valg når det gjelder hva som er hensiktsmessige tilretteleggingstiltak. Eksempler på tiltak for tilrettelegging kan være

 • utvidet tid
 • opplesning av tekst
 • forklaring av ord og uttrykk
 • bruk av lytteprøve ved muntlig prøve byttes ut med lesing av ukjent tekst
 • eget rom til disposisjon
 • bruk av hjelpeprogrammene Lingdys/Lingright
 • lyd på øre ved tinnitus
 • digitale hjelpemidler og opplæring i disse
 • tolk - tegnspråktolk/skrivetolk
 • eksamen for tegnspråklige elever i grunnskolen kan med god planlegging gjennomføres i samarbeid med andre skoler
 • skrivehjelp
 • endring av eksamensform fra skriftlig til muntlig og visa versa der det er mulig
 • informasjon om hørselshemming til sensor ved muntlige eksamener

Skolen kan ta kontakt med PP-tjenesten eller Statped for å få mer informasjon om tilrettelegging av prøver og eksamener for hørselshemmede elever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!