Organisering av engelsk undervisningen | www.statped.no

Organisering av engelsk undervisningen

Hørselshemmede elever har behov for effektiv undervisning med ansikt-til-ansikt kommunikasjon og i et tempo som opprettholder oppmerksomhet og motivasjon. De trenger gode samtalepartnere og tid til å øve seg.

Det er viktig å kompensere for hørselstapet gjennom noen praktiske tiltak i tillegg til de vanlige tilrettelegginger. 

  • Gruppestørrelse på maks 15.
  • Gode lys- og lytteforhold som hjelper eleven til å avlese tegn og/eller munnavlese og lytte
  • Visualiser kommunikasjonen ved bruk av BSL og/eller engelsk i timen sammen med konkreter, bilder, mimikk, mim, gester osv.
  • Bruk læremidler som gir eleven tilgang til BSL og/eller engelsk. Vurder om det finnes CDer, smartboard, film og apper som gjør det.
  • Bruk varierte aktiviteter som lek, rollespill, praktiske oppgaver slik at den hørselshemmede får den nødvendige repetisjonen og får brukt det nye språket sammen med andre.
  • Gi eleven tid til å øve, samtale og tenke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!