Sofie vil være en del av nærskolen

Da Sofie (15) skulle velge ungdomsskole, var hun ikke i tvil. Det var heller ikke rektor på nærskolen. CP, manglende talespråk og komplekse medisinske utfordringer skulle ikke hindre henne i å ta del i læringsfellesskapet.

Sofie smiler i rullestolen
Portrett Tone Merete

Mor Trine Merete Edler-Woll mener mange blir overrasket over alt datteren får til. – For å være ærlig så er Sofie ei helt anna jente i virkeligheten enn slik hun kan framstå på papiret, sier hun med et lite smil.

Da utryggheten og mobbingen forsvant, forløste det en masse energi og læringslyst for henne.
Trine Merete Edler-Wollmoren til Sofie
Simen Aas Løwer i skolegården

– Da Sofie banket på skoledøren, var det bare ett svar. Selvsagt skal hun være en del av Ra ungdomsskole, sier rektor Simen Aas Løwer.

Portrett av Julie som smiler

– Det er ikke hverdagskost å lykkes med å skape et inkluderende opplæringstilbud i ungdomsskolen for en elev med så komplekse utfordringer sier, PP-rådgiver Julie Nyegard Hauger i Larvik kommune.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite mer om alternativ og supplerende kommunikasjon? Se våre fagsider om temaet