Kombinerte sansetap hos voksne | www.statped.no

Kombinerte sansetap hos voksne

Voksne personer med syns- og hørselsvansker eller døvblindhet har ofte behov for støtte, oppfølging og tilrettelegging for å kunne mestre dagliglivet i familien, under utdanning, på jobben og i fritiden. Grad av hjelpebehov vil variere fra person til person, og vil også være betinget av om sansetapene er medfødt eller ervervet.

Les mer om medfødte kombinerte sansetap og døvblindhet

Les mer om ervervede kombinerte sansetap og døvblindhet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!