Statpeds tjenester i kompetanseløftet | www.statped.no

Kompetanseløftet

Statpeds tjenester i kompetanseløftet

Drøft kompetansebehov og tiltak med oss

Drøfting

Drøft kompetansebehov og tiltak med oss.

Send oss en e-post

Bistand

Få bistand til kompetansehevingstiltak.

Fyll ut og send skjema

Eksempler på verktøy i kompetanseløftet

Analyse av inkluderende praksis

Statped har utviklet et analyseverktøy for å fremme inkluderende læringsmiljø og praksis i barnehager og skoler. PPT kan søke om opplæring i å bruke verktøyet. 

Digital didaktikk og inkludering (DDI)

Praksisnære og innovative e-læringsmoduler for å fremme inkluderende læringsmiljø i grunnskolen. PPT og enkeltskoler kan søke.

Side 4 av 5

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!