Statpedkonferansen | www.statped.no

Statpedkonferansen

«Gi meg utfordringer! – jeg vil delta, trives og utvikle meg»

Fra vansketenkning til muligheter på det spesialpedagogiske feltet - Hvordan sikre at barn og elever når sitt fulle læringspotensial i et inkluderende fellesskap.

29. og 30. mars 2022 , legg det inn i din kalender.

Konferansen er gratis og streames via statped.no.   

Konferansen skal skape økt bevissthet slik at vi som jobber med barna og elevene har høyere ambisjoner på barn med spesialpedagogiske behov sine vegne slik at de lærer, trives og utvikler seg i et inkluderende fellesskap.

Målgruppe: Pedagogisk personale i skole og barnehage, PP-tjeneste, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Innenfor en sosiokulturell forståelsesramme skjer barns læring og utvikling gjennom deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien.

Last ned antologien "Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv"

Antilogien er også oversatt til engelsk, den finner du her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!