Til hovedinnhold

Elever med hørselstap i grunnskolen

Webinaret vil gi kunnskap om hvordan det oppleves å ha et hørselstap, samt hvordan man kan tilrettelegge for økt tilgang til undervisningen.
Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 30. mai 2023, kl. 1300 - 1530
Påmeldingsfrist: 23.05.2023
Målgruppe:
Lærere, spesialpedagoger, assistenter, skoleledelse og PPT.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Webinaret er gratis.

Ubegrenset påmelding

Webinaret vil ta for seg tema som tilrettelegging, inkludering og psykososiale aspekter ved det å være elev med hørselstap.

Statped blir tilgjengelige for muntlige spørsmål i etterkant av webinaret. Lenke til digital møteplattform sendes per epost.

Opptak av webinaret blir ikke tilgjengelig i etterkant. 

 

 

Kontaktinformasjon

Hill Irene Remlo telefon 98426111 epost hill.irene.remlo@statped.no

Kontaktinfo påmelding kurs@statped.no