Til hovedinnhold

Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 16/2023

Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk.

Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

Personvern
Dato: Mandag 17.april 2023, kl.09.00 til fredag 21.april.2023, kl.14.00
Påmeldingsfrist: 23.03.2023
Målgruppe:
Alle som ønsker å lære det grunnleggende i norsk tegnspråk.

Ansatte i skoler og barnehager vil bli prioritert.

Sted: Statped, Statens Hus, Lagårdsveien 44 , 4010 Stavanger
Pris: Vederlagsfritt

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring hvor kursdeltaker er aktiv.

Gjennom ulike praktiske øvelser lærer en grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i norsk tegnspråk.

Kurset inneholder tegninnlæring og noe grammatikk. Undervisningsformen vil være en blanding av direkte undervisning og ulike oppgaver individuelt og i grupper. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt: Lene Cecilie Lindberg Fuglestad, e-post: lene.cecilie.lindberg.fuglestad@statped.no 

Andre merknader

Programmet sendes ut til påmeldte deltakere etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Dette kurset er trinn 1. Det neste kurset (trinn 2) vil avholdes i uke 23 - 2023. Kurset ligger tilgjengelig i kurskalenderen for påmelding.