Til hovedinnhold

Tidlig hjelp - er god hjelp

Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. I dette webinaret vil vi komme inn på språkkartlegging og tiltak knyttet til førskolebarn
Personvern
Dato: Torsdag 13.april 2023, kl.11.00 - 12.30
Påmeldingsfrist: 13.04.2023
Målgruppe:
Ansatte i barnehage og PPT.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt
Det kan være vanskelig å vite når det er grunn til bekymring for et barns språklige ferdigheter. Det er ingen klare skiller mellom typisk, forsinket eller avvikende språkutvikling. Tiltak er uansett viktig og nyttig, uavhengig av dette. Målet med dette webinaret er å gi deg som jobber med førskolebarn, inspirasjon og tips til hva du kan gjøre når du er bekymret for et barns språkutvikling. 

 

 

Kontaktinformasjon

gmtho@statped.no

werog@statped.no

Andre merknader

Ingen påmelding. Webinaret begynner på klokkeslettet.