Til hovedinnhold

Taktile symboler - learning by doing!

Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse.
Personvern
Dato: Tirsdag 28. mars 2023, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 05.03.2023
Målgruppe:
Pedagogisk personale, foresatte, avlastning og andre personer som jobber med barn, unge eller voksne med synsnedsettelser. 
Sted: Statped, Heimdal, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Vederlagsfritt. En enkel lunsj inngår i kurset.

Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt

Taktile symboler og planer blir brukt av personer med synsnedsettelse med tilleggsvansker, men også av personer uten tilleggsvansker. Dette gjelder spesielt før barnet har lært å lese punktskrift eller visuell skrift. For fremtidige punktskriftbrukere kan taktile symboler bla gi erfaring med leseretning.

Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Symbolene lages ut ifra den enkelte personens behov og interesser og kan hjelpe personen å innhente og fastholde informasjon. Dette kan bidra til økt selvstendighet, mulighet for å påvirke egen hverdag, og til å motvirke uro, vegring og passivitet. I den praktiske delen vil dere få utdelt relevant materiale til å lage noen taktile symboler. Kurset handler hovedsakelig om å planlegge og lage taktile planer, muligheter for erfaringsdeling og utveksling av hvordan taktile symboler skal utformes. Kursledere er til stede også under den praktiske delen og kan bidra med veiledning og rådgivning knyttet til utforming av symbolene.    

I den praktiske delen vil dere få utdelt relevant materiale til å lage noen taktile symboler. Kurset handler hovedsakelig om å lage taktile symboler, muligheter for erfaringsdeling og utveksling av hvordan taktile symboler skal utformes. Kursledere er til stede også under den praktiske delen og kan bidra med veiledning og rådgivning knyttet til utforming av symbolene.   

 

Kursledere: Anne Sofie Fjær Løvbrøtte, Vanja Andersen og Charlotte Liamo

Kontaktinformasjon

Linda Bredal E-post: linda.bredal@statped.no

 

Andre merknader

Enkel lunsj med kaffe/te er gratis.

Praktisk informasjon vil bli sendt ut per e-post i forkant av kurset.