Til hovedinnhold

Tilrettelegging for lærlinger med nedsatt hørsel

Hvordan kan laget rundt eleven tilrettelegge for en best mulig praksisperiode/læretid? Laget kan være PPT, skole, praksis-/lærebedrift og Statped.
Påmelding
Personvern
Dato: Tirsdag 28.mars.2023, kl.11.00
Påmeldingsfrist: 28.03.2023
Målgruppe:
PPT, pedagoger og andre som underviser elever med nedsatt hørsel som har praksis og lærling i bedrift som endel av sitt utdanningsløp. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Vederlagsfritt

Ubegrenset påmelding

Webinaret arrangeres 28.3. og 30.3.23 med samme innhold begge datoene. Varighet ca. 20 minutter. 

Webinaret kan følges på denne lenken:

https://webinar.statped.no/Vis?id=584&wc=G3Fr