Til hovedinnhold
Viser 22 kurs
 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 13/2023, Trondheim

  • Dato: 27.03.2023
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 13.03.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  I noen av timene benytter vi tegnspråktolk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Taktile symboler - learning by doing!

  • Dato: 28.03.2023
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 05.03.2023
  • Tema:
   • Syn
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse. 
 • Tilrettelegging for lærlinger med nedsatt hørsel

  • Dato: 28.03.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 28.03.2023
  • Tema:
   • Hørsel
  Hvordan kan laget rundt eleven tilrettelegge for en best mulig praksisperiode/læretid? Laget kan være PPT, skole, praksis-/lærebedrift og Statped.
 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  • Dato: 29.03.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 01.03.2023
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Lær å lage en unik taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  • Dato: 29.03.2023
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 05.03.2023
  • Tema:
   • Syn
   • Ervervet hjerneskade
   • Sammensatte lærevansker
   • Utviklingshemming
   • Multifunksjonshemming
  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse. 
 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  • Dato: 30.03.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 04.03.2023
  • Tema:
   • Syn
  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.
 • Tilrettelegging for lærlinger med nedsatt hørsel

  • Dato: 30.03.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 30.03.2023
  • Tema:
   • Hørsel
  Hvordan kan laget rundt eleven tilrettelegge for en best mulig praksisperiode/læretid? Laget kan være PPT, skole, praksis-/lærebedrift og Statped.
 • Barn med synsnedsettelse i barnehagen- tiltak og tilrettelegging

  • Dato: 01.04.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 01.09.2023
  • Tema:
   • Syn
  I webinaret vil vi gi en grunnleggende innføring i hvordan du kan tilrettelegg pedagogisk og fysisk for barn med synsnedsettelse i barnehagen.

  Webinaret er for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med små barn.

   

 • Digitalt kurs for personale og foreldre til barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet (0-6 år)

  • Dato: 11.04.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 31.08.2023
  • Tema:
   • Syn
  Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 15. desember 2022 og 31. august 2023. 
 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  • Dato: 11.04.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 04.04.2023
  • Tema:
   • Hørsel
   • Tegnspråk
  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.
 • Tidlig hjelp - er god hjelp

  • Dato: 13.04.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 13.04.2023
  Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. I dette webinaret vil vi komme inn på språkkartlegging og tiltak knyttet til førskolebarn
 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 16/2023

  • Dato: 17.04.2023
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 23.03.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 17/2023, Trondheim

  • Dato: 24.04.2023
  • Sted: Heimdal, Trondheim
  • Påmeldingsfrist: 10.04.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Benytter tegnspråktolk det det er nødvendig.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  • Dato: 03.05.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 12.04.2023
  • Tema:
   • Syn
  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Læremiddelseminar om tegnspråklige læremidler

  • Dato: 03.05.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 10.02.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Læremiddelseminar om tegnspråklig materiell og læremidler. Målet er å gi en presentasjon av våre læremidler og noen av våre arbeidsområder, og skape en arena for faglige refleksjoner og kunnskapsdeling i praksisfeltet. 
 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  • Dato: 15.05.2023
  • Sted: Oslo
  • Påmeldingsfrist: 23.04.2023
  • Tema:
   • Hørsel
   • Tegnspråk
  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  • Dato: 23.05.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 16.05.2023
  • Tema:
   • Hørsel
   • Tegnspråk
  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.
 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  • Dato: 30.05.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 23.05.2023
  • Tema:
   • Hørsel
  Webinaret vil gi kunnskap om hvordan det oppleves å ha et hørselstap, samt hvordan man kan tilrettelegge for økt tilgang til undervisningen.
 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 23/2023

  • Dato: 05.06.2023
  • Sted: Stavanger
  • Påmeldingsfrist: 28.04.2023
  • Tema:
   • Tegnspråk
  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset bygger på trinn 1.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  • Dato: 06.06.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 30.05.2023
  • Tema:
   • Hørsel
   • Tegnspråk
  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.
 • «Virre virre vapp, du fikk lapp».

  • Dato: 01.09.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 01.09.2023
  • Tema:
   • Syn
  Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp. 

  Det vil bli mulig å se webinaret når som helst mellom 1. mars 2023 og 1. september 2023. Alle påmeldte vil få en lenke til oppkobling til webinaret så snart den er klar.  

 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  • Dato: 01.09.2023
  • Sted: Webinar
  • Påmeldingsfrist: 01.09.2023
  • Tema:
   • Syn
  Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske.