Widgit Go | www.statped.no

Widgit Go

I appen Widgit Go kan du lage egne oppsett for kommunikasjon, stimulering og språkutvikling for personer med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).

Fakta og tilgjengelighet

Applogo, tre ruter, norsk flagg

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Apper/programvare, iOS, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Språk: Norsk.

Systemkrav: iOS 7.0 eller nyere. Android 3.0 eller nyere.

Utvikler: Symbols Worldwide Ltd. Support i Norge: www.normedia.no

Widgit Go er en app som kan benyttes for å lage kommunikasjonsprogram til iPad med bruk av Widgit-symboler. Appen kan også benyttes til å skrive enkle dokumenter med symboler og tekst fra symboltavler. Du kan redigere direkte på enheten, eller overføre oppsett via Dropbox. Personer med behov for ASK er alle ulike og trenger ulik grad av tilpasning i forhold til å kunne få funksjonell kommunikasjon. Apper som brukes til dette formålet må derfor tilpasses etter individuelle behov for å kunne fungere som gode kommunikasjonsverktøy.

For mer inngående informasjon om programmet og tekniske spesifikasjoner, ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentral eller utvikleren. Det er mulig å søke Hjelpemiddelsentralen om dette hjelpemidlet, inkludert egnet plattform.

  • Ved å gi mennesker som helt eller delvis mangler tale, mulighet til å kunne uttrykke seg, åpner man opp for deltakelse i alle sammenhenger hvor det skal foregå læring. Ved å utvide ordforrådet til å innebefatte relevante begrep for ulike undervisningsopplegg/pedagogiske kontekster/fag/ vil brukeren av app-en få en mulighet til å delta i samtalen, stille spørsmål og komme med innspill, som vil kunne gi muligheter for økt læringsutbytte.
  • For eksempel kan det være relevant å lage egne kommunikasjonsoppsett knyttet opp mot tema innenfor et fag, og bruke symbolene/bildene både for at personen skal kunne delta, men også som begrepstrening.
 • Ulike oppsett i appen gir forskjellige muligheter for hvordan appen kan brukes som et alternativt og supplerende kommunikasjonsverktøy:

  • Lage to bilder for å gjøre et valg mellom to alternativ. Eksempel: gjøre et valg mellom eple og banan for å vise hva du vil spise.
  • Støtte og struktur i hverdagen. For eksempel ukeoversikt, oversikt over hva du skal huske å ta med deg.
  • Skrive dokumenter: fortellinger, beskjeder, brev.
  • Lagre som bilde, PDF og skrive ut dokumentet.
  • I undervisningen: innhente kunnskap, bearbeide kunnskap, svare på spørsmål, forberede og presentere kunnskap.
  • Lage bok
  • Ord- og begrepsinnlæring
 • Denne videoen over gir en introduksjon i hvordan Widgit Go fungerer. 

  Videoen er hentet fra youtube, laget av Hargdata.

  • Hele WLS symbolsystem med 13.000 symboler følger med. Du søker etter symboler på samme måte som i In Print og SymWriter (andre Widgit programmer).
  • Det er ikke nødvendig å være koblet opp mot nettet når en lager eller bruker oppgaver. Internett trengs bare hvis en vil sende e-post eller importere / eksportere filer til Dropbox.
  • Velge antall ruter i oppgaven (maks. 10×7).
  • Lage undertavler på mange nivåer.
  • Du kan velge om du vil skrive til et dokument eller ikke.
  • Dokumentet kan lagres som bildefil eller pdf-fil.
  • Dokumentet kan sendes direkte som vedlegg i e-post.
  • Talesyntese eller spille inn egen tale.
  • Bruke egne bilder og ta bilder direkte fra iPad-en.
  • Importere/eksportere/dele miljøene dine via Dropbox.
  • Lage kalender

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!