Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne | www.statped.no

Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne

Dette er en veileder til lærere for bedre å kunne forstå og tilrettelegge i ulike situasjoner på skolen. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan en på en strukturert måte kan starte en prosess. Andre utgave mai 2013.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Veiledere, Statpeds ressurser

Pris: Gratis

Format: PDF

Utvikler: Statped

Utgiver: Statped

Heftet ble første gang utgitt av Statped i april 2013, og er kun tilgjengelig på www.statped.no "Kartlegging av «Triggere». Tvang, tics, raseri, sinne", er utarbeidet av Kristian Øen ved Statped vest, med konsulentbistand fra Gerd Strand ved Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK). Takk til NK for rettigheter til de to skjemaene bak i heftet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!