Lærende skoler : innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid | www.statped.no

Lærende skoler : innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid

For mange systemrettede utviklingsprosjekter gjennomføres i skolen uten at læringsutbyttet står i forhold til ressursene man investerer.

Fakta og tilgjengelighet

omslag

Kategori: Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Format: PDF

Utgiver: Statped

Heftet ”Lærende skoler - innovasjonsteori som redskap i systemrettet arbeid” presenterer suksessfaktorer knyttet til dette arbeidet. Ivaretakelse av suksessfaktorene kan bidra til en mer helhetlig, konsistent og langsiktig satsning innen skoleutvikling og dermed et større utbytte både på kommune- og skolenivå.

Heftet er skrevet av Anne Sofie Samuelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!