NUBU 4-16 | www.statped.no

NUBU 4-16

Motorisk kompetanse har stor betydning for barns og unges sosiale deltakelse, og er på den måten både direkte og indirekte sentral for deres læring og utvikling. NUBU er en nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år.

Fakta og tilgjengelighet

NUBUs testkoffert

Kategori: Sammensatte lærevansker, Dyspraksi, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell

Språk: Bokmål

NUBU 4-16 setter fokus på sammenhengen mellom motorisk kompetanse og det nevrobiologiske grunnlaget for barn og unges funksjonelle motorikk ved å kombinere testing av Soft Neurological Signs (SNS) med testing av motorisk kompetanse. En slik undersøkelse er relevant ved utviklingsforstyrrelser, eksempelvis språkvansker og motoriske vansker, ved barnenevrologiske tilstander, ADHD og andre barnepsykiatriske tilstander.

Testkofferten til NUBU 4-16 innholder:

  • En testmanual
  • En bok med dokumentasjon
  • Testutstyr
  • En DVD med instruksjonsfilm og databasert skåringsprogram
  • Skåringsskjemaer til 25 tester

NUBU er den eneste nevromotoriske testen som har standardisert både en motorisk test og en test av Soft Neurological Signs (tvetydige nevrologiske tegn) på samme utvalg av barn og ungdom i alderen 4-16 år. Testen kan gjennomføres av fagpersoner med generell testerfaring og kompetanse, som fysioterapeuter, leger, spesialpedagoger, ergoterapeuter og psykologer.

Testen er utarbeidet av Grete Andrup, Bente Gjærum og Harald Janson, og kom ut i 2009.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!