Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning | www.statped.no

Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning

Fagartikkel om inkludering og betydning av jevnaldrenderelasjoner for ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Lærevansker og utviklingshemming

Format: PDF

Det sentrale ved inkludering er at hver enkelt skal oppleve seg anerkjent som en likeverdig deltaker. Denne artikkelen tar utgangspunkt i en kvalitativ intervjustudie i østlandsområdet, basert på dybdeintervjuer med ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning og deres kontaktlærere. Fokus rettes mot elevenes egne erfaringer av å bli inkludert og betydningen av deres jevnaldrenderelasjoner. Spørsmålet er om skolens intensjoner om en inkluderende praksis har en sammenheng med elevenes egen virkelighet.

Artikkelen er skrevet av Hanne Marie Høybråten Sigstad, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Publisert i tidsskriftet "Psykologi i kommunen"nr. 6, 2013.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!