Språk 5–6 screeningtest for språkvansker | www.statped.no

Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

Språk 5–6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 til 6 år. Screening er det første nivået i en utredningsprosess.

Fakta og tilgjengelighet

Forside Språk 5-6

Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål, nynorsk.

Pris: Komplett digital versjon: 200 kroner.

Forfatter: Ernst Ottem og Jørgen Frost

Utgiver: Statped

Testen tar sikte på å besvare generelle spørsmål som: ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder, eller bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene?”.

Vi har manual på bokmål og testark på både bokmål og nynorsk.
Du kan kjøpe digital versjon til nedlastning med manualen på bokmål og testark på bokmål og nynorsk (kr. 200).

Det er viktig å merke seg at resultatene fra Språk 5 - 6, eller en hvilken som helst test, må sees i sammenheng med andre opplysninger om eleven for å kunne ta en avgjørelse om videre henvisning eller videre testing. Testen består av tre delprøver – Setningsminne, Ordspenn og Begreper. Disse delprøvene vil en også finne i Språk 6-16 (Ottem & Frost, 2005). Forskjellen er at hver av delprøvene i Språk 5-6 starter med enklere oppgaver enn de som finnes i Språk 6-16. Fordi Språk 5-6 inneholder en del nye oppgaver spesielt tilpasset yngre barn, er ikke resultatene direkte sammenlignbare med resultatene fra Språk 6 - 16. På sammen måten som Språk 6-16 er også Språk 5-6 en screeningtest, dvs. den må sees på som et første steg i en utredningsprosess. Kunnskapen en får gjennom språkscreening kan være verdifull, fordi den hjelper en til raskt å identifisere barn med en mulig språkvanske, og som kanskje bør utredes videre.

Vi vil understreke at kartlegging av språkvansker hos barn krever ulike metodiske tilnærminger, både test og observasjon. Et nyttig supplement i denne sammenhengen kan være skjemaet ”20 spørsmål om språkferdigheter” (Ottem, 2009).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!