Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten 2018

18. og 19. september på Radisson Blu Oslo Plaza

Det spesialpedagogiske fagfeltet er satt på dagsorden. På konferansen møter du de fremste faglige spesialistene og andre aktuelle samfunnsaktører.

Hvilke forventninger møter PP-tjenesten i samfunnet, og hva skal den være i framtiden? Hvordan kan PP-ledere lykkes i krysspress?