God ASK-praksis søkes

Kjenner du noen som bruker alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) i den ordinære opplæringen? Vi vil gjerne komme i kontakt med elever, foreldre og lærere som har erfaringer å dele med oss.

To trykke-brytere - rød og blå
Bokstavene ABC

Statped starter nå et arbeid for å dokumentere god praksis for elever som har behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK), og som følger den ordinære opplæringen. Målet er å finne suksessfaktorene for å få til god praksis.

Vi ønsker å komme i kontakt med

  • elever som bruker ASK
  • foreldre til elever som bruker ASK
  • pedagoger som jobber med, eller har jobbet med, elever som bruker ASK

Et krav er at elevene følger sine medelever og målene i Kunnskapsløftet.

Anne-Merete Kleppenes, seniorrådgiver som arbeider med sammensatte lærevansker i Statped, er én av dem som står bak prosjektet.

– Vi ser at det finnes utfordringer med praktisk tilrettelegging, mangel på læremidler og tilpasset kartleggingsmateriell som til sammen kan gjøre det vanskelig for eleven å følge kompetansemålene i skolen. Målet er å tilrettelegge bedre læringsforhold for denne gruppen, sier Kleppenes.

Vil du bidra?

Er du interessert i å bidra, eller har spørsmål? Ta kontakt med

Anne-Merete Kleppenes
seniorrådgiver, sammensatte lærevansker
Tlf. 55 92 34 69

Jenny Sorterup Hysing
seniorrådgiver, sammensatte lærevansker
Tlf. 55 92 34 63