Region og skole

Statped er delt inn i fire regioner, ledet av et hovedkontor. Statped driver også en skole. Hver region har et regionkontor som er ansvarlig for tjenesteytingen.