Statpeds debatter på Arendalsuka 2018

Debattene ble holdt 14. august, men du kan se to av tre i opptak her. 

Innhold

Statped I DAG

Vi peker på gevinstene ved å ha spisskompetansen på det
spesialpedagogiske feltet samlet i én nasjonal etat.

Les mer (PDF)

Er inkludering mulig – sett fra et spesialpedagogisk ståsted?


Tidlig innsats
, likebehandling og inkludering:
 • Hva legger vi egentlig i begrepene?
 • Hva skal vi fylle dem med – og hvordan?
 • Hva er best for barna?
 • Hvordan bør vi organisere arbeidet på det spesialpedagogiske feltet for å nå målene? 
Innledning ved Tone Mørk, direktør, Statped og Hans Geelmuyden, leder av Geelmuyden Kiese.

Les

Statpeds høringssvar til Nordahl-utvalgets rapport Inkluderende fellesskap for barn og unge.

Politikere fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget vil diskutere ulike løsninger i forkant av arbeidet med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap som skal legges frem høsten 2019. 
 • Roy Steffensen (FrP) 
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H)
 • Hans Fredrik Grøvan (KrF)
 • Torstein Tvedt Solberg (A)
 • Mona Fagerås (SV)

Øvrige deltakere: 

 • Camilla Lyngen, styreleder, Unge Funksjonshemmede
 • Sverre Fuglerud, seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt, Norges Blindeforbund

Sentrale fagfolk på området vil også delta.

Samtaleleder: Aslak Bonde

I ettertid vil det bli lagt ut et opptak av innlegget som er tekstet og tegnspråktolket.

Hvorfor uteblir den digitale revolusjonen i skolen – eller gjør den det? Et nordisk perspektiv

Det mangler ikke på ambisjonene for å få en digital revolusjon i skolen - hva er det da som gjør at de digitale ferdighetene til elevene ikke er bedre enn det de er?

Med bakgrunn i rapporten "The Nordic approach to introducing computional thinking and programming in compulsory education" fra Nordic@BETT2018 og et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av Geelmuyden Kiese som lanseres på dette arrangementet, løfter vi kontrastene, peker på motkreftene og tar debatten.

Medvirkende:

 • Andreas Wahl, kunnskapsformidler og vitenskapsentusiast, VitenWahl
 • Trond Ingebretsen, Utdanningsdirektoratet
 • Pernille Dalgaard-Duus, Nordisk Ministerråd
 • Søren Nielsen ,chefkonsulent, Styrelsen for IT og læring
 • Marit Knutsdatter Strand, Utdannings- og forskningskomiteen (SP)
 • Agathe Brautaset Waage, leder, Elevorganisasjonen
 • Sofie Elise Finneid, Dysleksi Norge
 • Martin Berhovde, Norges Døveforbund
 • Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge

I ettertid vil det bli lagt ut et opptak av innlegget som er tekstet og tegnspråktolket. 

Når teknologi kan bli magi

Teknologi og digitale læringsressurser har skapt et paradigmeskifte for barn og unge med særskilte opplæringsbehov. For en elev med lesevansker og skrivevansker betyr digitale verktøy en liten revolusjon der en med et tastetrykk kan få lest opp all digital tekst eller snakke inn tekster som blir til skrift. For elever som strever med struktur kan mobiltelefonen eller en smartklokke bidra til en mer forutsigbar skolehverdag. Dataspill brukes for å redusere fravær og øke læringsutbytte. 

Likevel opplever mange elever at skolen er lite digital – at mulighetene ikke tas i bruk. Hva skal til for å lykkes og hva er barrierene? Vi har invitert medlemmer fra Statpeds ungdomspanel til å dele sine erfaringer. Vi får også del i suksesshistorien fra Spillhuset (spillhuset.com) i Akershus som klarte å hindre utenforskap og dropout ved å spille på lag med "gamerne". 

Medvirkende:

 • Sofie Eline Finneid, ungdomsrepresentant, Dysleksi Ungdom og Statpeds ungdomspanel
 • Martin Berhovde, Unge Funksjonshemmede og Statpeds ungdomspanel
 • Bernt Wu, ungdomsrepresentant, Norges Blindeforbund Ungdom og Statpeds ungdomspanel
 • Pål Gustavsen, koordinator i Oppfølgingstjenesten i Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune
 • Morti Kvisvik, styremedlem i Spillhuset 
 • Sveinung Wiig Andersen, seniorrådgiver, Statped
 • Siri Lader Bruhn, seniorrådgiver, Statped

Side 1 av 1