Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ask add ast

Viser 1 - 10 av 13 treff.

 • Doktorander i Statped i 2015

  04.04.2016 | Kapittel

  ...om barn og unge med medfødt blindhet og varierende grad av tilleggsvansker innen autismespekteret (ASD). Se egen artikkel i årsrapporten.
 • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

  04.04.2016 | Kapittel

  ...tilleggsvansker innen autismespekteret (ASD). Avhandlingen omhandler hvordan påfallende ytringsformer med et særlig fokus på ekkolali kan forstås hos barn og unge med blindhet og ASD og hvilken effekt alternativ ...
 • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

  02.02.2016 | Bok/hefte

  ...tilleggsvansker innen autismespekteret (ASD). Avhandlingen omhandler hvordan påfallende ytringsformer med et særlig fokus på ekkolali kan forstås hos barn og unge med blindhet og ASD og hvilken effekt alternativ ...
 • Kan roboter bidra til mer effektiv språkopplæring?

  02.12.2017 | Kapittel

  Forskningsfond Oslofjorden. Utgangspunktet var erfaringer med at barn med autismespekterforstyrrelser (ASD) ofte kan få en utflating av læringskurven når de begynner på skolen. Spørsmålet er om roboter kan ...
 • Om autismespekterforstyrrelser

  10.06.2016 | Artikkel

  ...kan ha en nevrobiologisk årsak. Internasjonalt brukes begrepet Autism Spectrum Disorders (ASD). Diagnosen ASD settes på bakgrunn av registrerte atferdskriterier. Det diagnostiske systemet som brukes i ...
 • Spesielle historier

  09.02.2015 | App

  ...forskjellige måter og av alle elever, men er spesielt utviklet og tilpasset bruk av barn og voksne med ASD, Down Syndrom, dårlig finmotorikk, hørselsvansker og andre lærevansker.    Barn og unge med utfordringer ...
 • Referanseliste

  05.06.2014 | Kapittel

  London: The Psychological Corporation. - Geurts, M., & Embrechts, M. (2008). Language Profiles in ASD, SLI and ADHD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 1931–1943. - Goodman, R. (1999).
 • Gro Aasen

  18.01.2016

  ...bli gitt knyttet opp mot en diskusjon av språkutvikling hoa personer med blindhet og personer med ASD. Gro Aasen er tilknyttet førskoleteam og team for austismevansker i avdeling syn. Hun disputerte i ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  16.03.2012

  ...i bruk, må en avgjøre hvilke nivåer og elementer det er viktig å ha med for den enkelte person med ASD. Dette kan kreve omfattende diskusjoner. For noen kan det være nødvendig å gå mer detaljert til verks ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  17.06.2016 | Artikkel

  (ADHD), Tourettes syndrom (TS), Obsessive Compulsive Disorder (OCD) og autismespekterforstyrrelser (ASD/Autism spectrum disorder) overlapper hverandre. Derfor omtaler vi dem som komplekse og sammensatte ...