Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: asd ast asl

Viser 141 - 150 av 219 treff.

 • Gellielaaketje learoetsagkesh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...gellielaaketje  gïele- jïh govlesadtemetsagkesh (daan nuelesne alternatijve jïh lissie govlesadteme, ASK) sïejhme learoetsagkesh jeatjah lijkietsagkesigujmie ektine geehpebe jallh gaskoeh evtiedimmieheaptoe ...
 • Satsing på kommunikasjon og tegnspråk

  06.03.2018 | Kapittel

  Statped skal forsterke innsatsen omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i flere år fremover. Vi har fått dette i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, noe vi tar imot med stor entusiasme.
 • Etterutdanning

  07.03.2018 | Kapittel

  ...norske barnehager og skoler de siste årene. I tillegg er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og spesifikke språkvansker nye temaer i etterutdanningstilbudene i 2017–2018. – Statped er svært fornøyd ...
 • Helene Fulland

  11.02.2017 | Artikkel

  ...tema, og med lese- og skriveopplæring for barn med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Helene har en mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgiving fra 2006 og  en doktorgrad fra 2016, ...
 • Seminar 10: Interaktiv Læring: Grid 3 - for barn som skal i gang med symbolkommunikasjon (Utstiller)

  23.05.2018 | Kapittel

  ...setning ved hjelp av setningstartere og temaord. Forelser er utdannet ergoterapeut og har jobbet med ASK i Cognita siden 2013. Om foreleseren ...
 • Autisme og tilrettelegging

  20.06.2016 | Artikkel

  ...avhengig av flere faktorer. Eksempler på dette er alder og om personen har tilleggshandikap. Lenke til ASK Et godt utgangspunkt for å kunne gi et godt opplæringstilbud er å bli godt kjent med elevens tenke- ...
 • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

  04.04.2016 | Kapittel

  ...forstås hos barn og unge med blindhet og ASD og hvilken effekt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved bruk av taktile symboler og planer kan ha for barn med blindhet i et heterogent utvalg. Avhandlingen ...
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

  16.06.2017 | Kapittel

  ...annet mobbing, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), stamming og psykisk helse.
 • Kjenn barnet

  07.03.2018 | Kapittel

  ASK skal hjelpe barnet å kommunisere når talespråket ikke strekker til. Sørg derfor for at barnet har god tilgang til noe å kommunisere med. Etter hvert som du blir kjent med barnet, kan du ta mer og mer ...
 • Workshop 7: Læringsressurser for barn/elever som trenger visuell støtte

  23.05.2018 | Kapittel

  ...kommunikasjonsvansker, og i Statped i avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, med ansvar for ASK-området. Om foreleserne ...