Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: asd asl ast

Viser 141 - 150 av 182 treff.

 • Bilder, tegn og ord - lær å bruke gratis verktøy fra Statped

  19.04.2016 | Publikasjon

  ...r i Statped. Han har lang erfaring med utvikling av læringsressurser til hørselshemmede og på ASK-området. Aud Karin Stangvik er læremiddelutvikler i Statped. Hun har mer enn 25 års erfaring innenfor hørselsfeltet ...
 • Teknologi og inkludering i videregående skole

  22.05.2017 | Artikkel

  ...hverdagslivstrening på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Begge har tilleggsutdannelse innen ASK og «Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring», og bruker det aktivt i hverdagen. Gå tilbake ...
 • Ole og Mia serien

  13.02.2015 | App

  ...materiellet er barn og unge som bruker tegn til tale som alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). I denne serien med apper om Ole og Mia inngår: Fort fort!, I lekeparken, Leke inne, Sykkelturen, ...
 • Program 2014

  11.02.2014

  Ove Stavland, Utdanningsforbundet, Kaja Reegård, Fafo. Kommentarer og debatt. ASK/ symbolspråk Satsing på arbeidet med ASK/ symbolspråk i Statped ved Jenny Hysing «Språk er makt», innlegg ved Hanne Semner ...
 • Språkkista temahefter – nye språk 1

  10.02.2017 | Bok/hefte

  I barnehager der det er barn med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) må personalet ha kunnskap om ASK, samt mestre den kommunikasjonsformen som egner seg best for det aktuelle barnet.
 • Scene&Heard

  08.02.2016 | App

  ...voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for en alternativ supplerende kommunikasjonsform (ASK)for å kunne uttrykke seg. Det skilles gjerne mellom de som har behov for et uttrykksmiddel, støttespråk ...
 • SEVU-PPT i region vest

  20.03.2014

  Etterutdanningstilbod Alternativ og supplerandre kommunikasjon (ASK) Regionale nettverk for leiarar i pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) I region vest har vi, på oppmoding frå SEVU-ressursgruppe i regionen ...
 • vente og se – nei

  16.10.2017 | Kapittel

  ...gang måtte vi ta grep selv. Mest hjelp har vi hele veien fått fra andre foreldre med barn som bruker ASK
 • Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

  10.08.2017 | Nettressurs

  ...til dette, samt fire eventyr fra fjernere land. Tospråklige eventyr i et multimodalt samspill; Askeladden som kappåt med trollet som skuespill, Hans og Grete med forteller og illustrasjoner og Den stygge ...
 • 2-tusen.no

  03.02.2015 | Nettressurs

  ...egner seg for barn som har tegnspråk som ett av sine språk barn som kommuniserer med grafiske tegn (ASK) foreldre, lærere og andre som bruker tegn/grafiske tegn i sin kommunikasjon alle som vil lære seg ...