Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: asd asl ast

Viser 141 - 150 av 181 treff.

 • Scene&Heard

  08.02.2016 | App

  ...voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for en alternativ supplerende kommunikasjonsform (ASK)for å kunne uttrykke seg. Det skilles gjerne mellom de som har behov for et uttrykksmiddel, støttespråk ...
 • SEVU-PPT i region vest

  20.03.2014

  Etterutdanningstilbod Alternativ og supplerandre kommunikasjon (ASK) Regionale nettverk for leiarar i pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) I region vest har vi, på oppmoding frå SEVU-ressursgruppe i regionen ...
 • vente og se – nei

  16.10.2017 | Kapittel

  ...gang måtte vi ta grep selv. Mest hjelp har vi hele veien fått fra andre foreldre med barn som bruker ASK
 • Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

  10.08.2017 | Nettressurs

  ...til dette, samt fire eventyr fra fjernere land. Tospråklige eventyr i et multimodalt samspill; Askeladden som kappåt med trollet som skuespill, Hans og Grete med forteller og illustrasjoner og Den stygge ...
 • Seminar 11: Gaming, utdanning og samarbeid – Sandvika modellen, en suksesshistorie om å hindre utenforskap med bruk av digitale verktøy

  23.05.2018 | Kapittel

  ...bloggen «Teaching using Web Tools for Educators». Pål Gustavsen er koordinator i Oppfølgingstjenesten i Asker og Bærum - Akershus fylkeskommune. Ann og Pål ...
 • 2-tusen.no

  03.02.2015 | Nettressurs

  ...egner seg for barn som har tegnspråk som ett av sine språk barn som kommuniserer med grafiske tegn (ASK) foreldre, lærere og andre som bruker tegn/grafiske tegn i sin kommunikasjon alle som vil lære seg ...
 • Social Networks

  11.12.2012 | Kartleggingsmateriell

  ...meir papir? Erfaringar og opplevd nytteverdi ved bruk av Social Networks. Prosjektoppgave fra ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold Case-eksempel Emily (VIKOM, Danmark) Case-eksempel Thea (VIKOM, Danmark ...
 • Pilotene

  25.06.2014

  ...g og bruk av ulike former for ASK (alternativ og supplerende kommmunikasjon). Som en del av «Vi sprenger grenser» i Askøy kommune fikk PPT en egen kompetanseheving på ASK. Barnehagepiloten, region sørøst ...
 • Presentasjoner og videoforelesninger fra SPOT 2017

  27.04.2017 | Artikkel

  ...videoforelesning. Last ned presentasjonen (PDF) 16: Teknologi som verktøy for å inkludere elever med ASK og øyestyring Ingrid Fauskanger og Hege Johnstad, Kleppe skole. Last ned presentasjonen (PDF) Se video ...
 • Widgit Go

  25.01.2016 | App

  ...kommunikasjon, stimulering og språkutvikling for personer med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Widgit Go er en app som kan benyttes for å lage kommunikasjonsprogram til iPad med bruk av Widgit-symboler ...