Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 141 - 150 av 236 treff.

 • Nytt mandat

  15.02.2021 | Artikkel

  ...som syn hørsel ervervet hjerneskade kombinerte sansetap og døvblindhet tegnspråk alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Statped kan i tillegg gi tjenester i særlig komplekse saker innenfor fagområdene ...
 • Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

  30.03.2020 | Kapittel

  Elever som har behov for ASK, eller bruker ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet ...
 • Hvem kan hjelpe?

  01.03.2019 | Artikkel

  ...de aktuelle instanser som kan bidra med hjelpemidler og andre tjenester for personer med behov for ASK.
 • Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

  13.01.2016 | Bok/hefte

  ...kommunikasjonsvansker, som følge av helt eller delvis manglende tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Elever med slike utfordringer har behov for tilrettelagt opplæring som gir dem ...
 • Last ned veilederen (pdf)

  05.06.2019 | Artikkel

  ...skole/voksenopplæring, og som har- eller skal ha ansvar for personer med behov for ASK. Personer med behov for ASK har lite eller ingen talespråk. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. I veilederen defineres ...
 • Statped

  28.02.2019 | Kapittel

  ...spesialpedagogiske tjenester i hele landet. Med tanke på ASK er det to mulige veier å kunne søke for deg som har et barn eller en elev med behov for ASK: PPT i kommunen kan søke om tjenester Søknader kommer i ...
 • Hva er Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...talehjelpemidler man hadde på den tiden. Han fikk da idéen til å lage et system for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon(ASK) til personer med språkevner, men med for dårlig motorikk til at de kunne uttrykke ...
 • Innhald i samlingane

  15.04.2019 | Kapittel

  ...ope grunnkurs i ASK. Deretter samlast nettverket to dagar kvart halvår. Samlingane har tatt opp tema som kommunikasjonsutvikling, kartlegging, ASK og opplæring, ASK i kvardagen og ASK saman med andre barn ...
 • Leders beretning

  14.04.2020 | Kapittel

  Utdanningsdirektoratet om å forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som satsingsområde, startet i 2017 og vedvarte gjennom 2019. Målet er å styrke ASK-kompetansen i kommunene. Blant annet er det ...
 • Lederens beretning

  15.04.2019 | Kapittel

  Utdanningsdirektoratet om å forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som satsingsområde. Gjennom dette arbeidet skal Statped heve kompetansen om ASK hos ansatte i barnehage og grunnopplæringen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!